مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی

مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی

انتشارات علمی

بر اساس تاریخ

بر اساس نام مؤلف

بر اساس عنوان

انتشارات تازه

سلسله‌ی انتشارات

انتشارات در دست تهيه

مطالعات قرآنی

مطالعات آسیای میانه

مقالات علمی

‌مقالات در دایرة‌المعارف‌ها

ترجمه‌ها

مصاحبه با نويسندگان

سیمنار‌ها و سخنرانی‌های عمومی

برنامه‌های بورسيه

برنامه‌ی محققان ميهمان

راهنماهای مطالعه

A  A  A  

RSS  RSS

این صفحه را برای دیگران بفرستید این صفحه را برای دیگران بفرستید

چاپ مطلب این صفحه چاپ مطلب این صفحه

افزونه‌ى جستجوی فوری

مقدمه‌ای بر انتشارات علمی

مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی آثار محققان خود و همچنين جامعه‌ی علمی خارج از مؤسسه را به چاپ می‌رساند. انتشارات فعلی و آينده‌ی اعضای هيأت علمی مؤسسه و ساير کارکنان علمی در فهرست انتشارات آمده‌اند.

نسخه‌ی پی‌دی‌اف فهرست انتشارات سال ٢٠١٣ را از اینجا دانلود کنيد (به زبان انگليسی)

انتشارات علمی را می‌توانید بر اساس تاریخ، نویسنده یا عنوان جستجو کنید.

انتشارات علمی مؤسسه به چند طبقه‌ی مجزا و مرتبط به هم تقسيم می‌شود:

  1. مقالات يا جستارهای پراکنده‌ای که به موضوعات گسترده‌ای درباره‌ی رابطه‌ی ميان دين و جامعه با اشاره‌ی خاص به اسلام می‌پردازند.
  2. تک‌رساله‌هايی که به کاوش در ابعاد خاصی از مذهب و فرهنگ اسماعيلی می‌پردازند يا در زمره‌ی خدمات شخصيت‌ها يا نويسندگان مسلمان هستند.
  3. ويرايش يا ترجمه‌هايی از متون مهم دست اول يا ثانويه‌ای که سهمی در فهم اسلام و فرهنگ‌ها و جوامع مسلمان دارند.
  4. ترجمه‌هايی از متون شعری و ادبی که ميراث غنی بيان‌های معنوی، عرفانی يا نمادين را در تاريخ مسلمين نمايش می‌دهند.
  5. آثاری درباره‌ی تاريخ و انديشه‌ی اسماعيليه و رابطه‌ی ميان اسماعيليان و ساير سنت‌ها، جوامع و مکاتب فکری در اسلام.
  6. مقالات همايش‌ها و سمينارهايی که با حمايت مؤسسه برگزار شده‌اند.
  7. آثار کتابشناختی و فهرست‌هايی که نسخه‌های خطی، متون چاپی و ساير مطالب مرجع جالب توجه برای جامعه‌ی علمی را مستند می‌سازند.

ترويج و توسعه‌ی تحقيقات مدرن درباره‌ی اسماعيليان و ميراث عقلی و فرهنگی ايشان بخش مهمی از اهداف مؤسسه است. کتاب‌ها و آثاری که نتيجه‌ی تحقيقات در اين زمينه‌ از مطالعات اسماعيلی هستند اکنون ذيل چاپ‌های خاص سلسله‌ی ميراث اسماعيلی و سلسله‌ی متون و ترجمه‌های اسماعيلی ظاهر می‌شوند.

برای تسهيل اين‌ها و ساير انتشارات، هدف مؤسسه تشويق پژوهش و تحليل اصيل و بديع درباره‌ی موضوعات مربوط است. در عين اين‌که هر تلاشی صورت می‌گيرد تا اطمينان حاصل شود که اين آثار از کيفيت علمی بالايی برخوردار باشند، طبيعتاً تنوعی از ديدگاه‌ها، عقايد و تفاسير وجود دارد. بنا بر این، عقايد ابراز شده در اين آثار را بايد تنها از آن خود نويسندگان اين کتاب‌ها دانست.

به منظور ترویج گسترده‌تر انتشارات مؤسسه میان مخاطبان، دسترسی بهتر و بیشتر به آن‌ها و کمک به عموم خوانندگان، مؤسسه تعدادی راهنماهای کتاب‌خوانی را تهیه کرده است.

مقدمه‌ای بر ترجمه‌ها
به منظور دسترسی مخاطبان از دیگر زبان‌ها به انتشارات مؤسسه، گزیده‌ای از انتشارات به زبان‌هایی مانند فارسی، عربی و اردو ترجمه شده‌اند.

بيشتر آثاری که در اين وب‌سايت توصیف می‌شوند از طريق شرکت همکار مؤسسه، انتشارات اسلامی با مسئوليت محدود (ILP) با همکاری ناشرانی چون آی‌بی‌توريس و شرکا با مسئوليت محدود منتشر می‌شوند. اين وب‌سايت همچنين شامل تعدادی از آثار مربوطی است که در جاهای ديگر توسط محققين مؤسسه به چاپ رسيده‌اند.

نه مؤسسه و نه انتشارات اسلامی به کار بازاريابی یا توزيع کتاب‌ها به طور مستقيم برای عموم مردم نمی‌پردازند. به خوانندگانی که مايل به خرید هر يک از اين آثار هستند، چه برای خريد و فروش کتاب و چه برای استفاده‌ی شخصی، توصيه می‌شود سفارشات خود را به کتاب‌فروشان يا توزیع‌کنندگان محلی خود ارايه دهند.

The Institute of Ismaili Studies - مقدمه‌ای بر انتشارات علمی
Last updated: 16/01/2013 11:01