يوليو 2016

26/07/2016

Students from the Graduate Programme in Islamic Studies and Humanities (GPISH) and the Secondary Teacher Education Programme (STEP) undertook an academic excursion to Andalusia in southern Spain. 

25/04/2016

پروفسور محمد ارکون (۲۰۱۰-۱۹۲۸) یکی از برجسته‌ترین و تاثیر‌گذارترین چهره‌ها در مطالعات اسلامی مدرن و عضو هیأت امنای مؤسسه بود. او به این دلیل که دانشمند محققی برجسته، منتقدی پویا برای تنش‌های نظری در حوزه‌ی مطالعات اسلامی و روشن‌فکر دلیری در عرصه‌ی عمومی و پرچم‌دار نوگرایی و انسان‌گرایی اسلامی که اغلب در تنگناست، شهرت دارد. پروفسور ارکون همچنین به عنوان عضوی از هیأت امنا در مؤسسه خدمت کرده است. برای ادامه‌ی میراث او، کتاب‌خانه‌ی IIS-ISMC از مقالات دکتر ارکون که توسط همسر او خانم توریا یعقوبی-ارکون  به مؤسسه اهدا شده است در حال ایجاد یک آرشیو است. 

25/04/2016

Le Professeur Mohammed Arkoun (1928-2010) a été l’une des figures parmi les plus importantes et les plus influentes dans les Etudes Islamiques Modernes ainsi qu’un membre du Conseil des Gouverneurs de l’Institut.