Ismaili Special Collections Unit

مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی مهم‌ترین مخزن مطالب مرتبط به جماعت‌های اسماعيلی را در جهان در اختيار دارد که متشکل است از حدود ۳۰۰۰ نسخه‌ی خطی به زبان‌های عربی، فارسی و زبان‌های هندی مضاف بر صدها جلد کتاب ناياب، مجلات و انتشارات ادواری، مطالبی که از چاپ خارج شده‌اند و شماری از سکه‌های مهم مربوط به دوره‌های فاطمی و الموت در تاریخ اسماعیلی.

در سال ۲۰۱۳، مؤسسه واحد مجموعه‌های ويژه‌ی اسماعيلی را برای ترویج مطالعه‌ی قاعده‌مند و پژوهش روی مطالب مرتبط با ميراث جماعت‌های اسماعیلی در سراسر جهان ایجاد کرد. این واحد مسؤول مديریت کلی و توسعه‌ی مجموعه‌ی ويژه در مؤسسه‌ی مطالعات اسماعیلی است که شامل نسخ خطی، سکه‌ها و سایر آثار مصنوع هنری، کتاب‌های چاپی و مجلات نایاب، مطالب آرشيوی، مطالب سمعی-بصری و غیره و هم‌چنین نظارت بر انواع فعالیت‌ها از قبيل فهرست‌نویسی، حفاظت، ديجيتال‌سازی و سازمان‌دهی نمايشگاه‌هاست. این واحد يک برنامه‌ای بایگانی‌سازی را برای حفاظت و تسهيل استفاده‌ی دانشوران از مطالب مهم آرشیوی در مجموعه‌ی مؤسسه‌ی مطالعات اسماعيلی را در دست اجرا دارد.